DOKUMENTY FILTRACE KAPALIN

Základním dokumentem pro specifikaci filtrační plachetky v aplikacích filtrace kapalin pro naše zákazníky je

v úvodní fázi komunikace zejména dotazník filtrace kapalin. Jeho prostřednictvím nám zákazníci mohou popsat typ a způsob provozování jejich zařízení (kalolisu) a užívané filtrační plachetky a požadavky na vlastnosti a provedení filtračních plachetek, popř. jejich aktuální provozní problémy, které chtějí řešit.

Podpůrnými materiály jsou pro naše zákazníky potom:

 • Produktové brožury – dokumenty popisující aplikační možnosti konkrétních typů výrobků (filtrační plachetky) a příkladů jejich využití v průmyslu. Jednotlivé produktové brožury neboli aplikační listy popisují, jak mohou být jednotlivé typy našich výrobků s úspěchem využity v konkrétní aplikaci za konkrétních technických a provozních podmínek. Produktové brožury jsou pouze příkladem užití, nejedná se o obecně platný způsob užití v konkrétním oboru.
 • Technické listy – obsahují technické specifikace textilních materiálů, ze kterých jsou filtrační plachetky ušity. Jednotlivé technické listy obsahují informace o
  • chemickém složení použitých vláken tkaniny, a to jak v osnově, tak v útku
  • typ tkaniny – zda byla použita vlákna monofilamentní, multifilamentní, přízová nebo kombinaci uvedených typů
  • plošné hmotnosti materiálu a jeho tloušťce
  • vazbě tkaniny a její dostavě
  • prodyšnosti materiálu
  • porozitě, popř. i střední velikosti pórů
  • pevnosti a tažnosti tkaniny, jak v podélném  tka příčném směru
  • teplotní a chemické odolnosti (jak krátkodobé, tak provozní)
  • úpravy tkaniny, např. pomocí termofixace, kalandrování atd.
 • Atesty materiálů – dokumenty vztahující se ke specielním požadavkům na vlastnosti materiálu, zejména ve vztahu ke konkrétní aplikaci. Popisují obvykle způsoba  podmínky testování ve vztahu k požadovaným normám a legislativním předpisům. Jedná se především o následující dokumenty:
  • atesty zdravotní nezávadnosti materiálů pro použití v potravinářství
  • výsledky testování vodivosti, tj. potvrzení antistatického provedení dané tkaniny apod.

Stáhnout si můžete i náš výpis z obchodního rejstříku, všeobecné obchodní podmínky a další podpůrné dokumenty, které najdete na stránce s obchodní dokumentací.

Odborné články a novinky o naší firmě a z oboru kapalinové filtrace naleznete v sekci Novinky a aktuality, popř. v sekci Dotazy-Odpovědi.