DOTAČNÍ PROJEKTY

Projekt

Instalace FVE PRESSTEXTILE s.r.o.

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001851

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (včetně akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Plakat_FVE_PO