TEXTILNÍ KONSTRUKCE TKANINY

V závislosti na požadavcích zákazníka můžeme navrhnout vhodný materiál již na úrovni jeho textilní konstrukce.

Ve spolupráci s dodavateli tkanin vyvinout nejvhodnější materiál pro danou aplikaci. Optimalizace výběru začíná volbou vhodné textilní konstrukce, tzv. vazby (způsobu provázání nití) a dostavy (počtu nití v osnově a útku na jednotku plochy). Nejčastějšími typy vazeb používanými u filtračních plachetek jsou vazba:

  • plátnová – plátnová vazba je nejjednodušší typ vazby, u níž se osnovní a útkové nitě pravidelně střídají, čímž má líc i rub v neupraveném stavu stejný vzhled a tkanina má stejnoměrnou definovanou velikost pórů. Plátnové tkaniny jsou obvykle pevné a stabilní, ale málo splývavé. Obvykle zaručují vysoký záchyt částic a dobrou odolnost vůči zacpávání, oddělování filtračního koláče je obvykle průměrné.
  • keprová – keprová vazba je tvořena soustavou šikmých souběžných řádků, jdoucích na povrchu tkaniny zprava doleva nebo zleva doprava. Útkové nitě jsou vázány přes 2 nebo více osnovních nití, což umožňuje obvykle docílit i vyšší dostavu. Keprové tkaniny jsou obvykle velmi pevné, mají průměrnou odolnost vůči ucpávání a separaci filtračního koláče.
  • saténová – saténová vazba je typ atlasové vazby s vysokým leskem na lícní straně, kde převažují osnovní nitě. Útkové nitě jsou obvykle vázány přes 4 nebo více osnovních nití nebo naopak osnovní nitě přes 4 či více nití útkových. Saténové tkaniny vykazují skvělou odolnost vůči ucpávání, výbornou separaci filtračního koláče a průměrnou schopnost záchytu částic.
  • panama – panama jako variace plátnové vazby používá stejný poměr provázaných osnovních a útkových nití, vždy se spolu ale prolínají nejméně 2 a 2 nitě. Tkaniny tohoto typu jsou velmi splývavé a pevnější než plátnová vazba, ale vazba není tak stabilní a má velké póry. Obvykle se používá pro podkladní plachetky a nejjednodušší filtrační aplikace.

Detailní informace k jednotlivým typům textilní konstrukce a mnoha technickým pojmům z oboru filtračních tkaniny naleznete také v naší znalostní bázi.

Vliv na funkčnost tkaniny mají i následné úpravy tkanin jako např. tepelná fixace, zahlazování a kalandrování, jejichž cílem je dosáhnout optimální prodyšnosti, separace filtračního koláče, mechanické odolnosti a snadnosti čištění.

Všechny typy tkaných materiálů jsou dostupné v široké škále

  • plošných hmotností – nejčastěji mezi 300-500 g/m2
  • prodyšností – již od 1 l/(min*dm2)
  • porozit – obvykle v rozmezí 5-50 µm

Některé typy tkaniny pro specifické účely zejména v potravinářství jsou dostupné i materiály se specifickými atesty zdravotní nezávadnosti.