MATERIÁL TKANINY – POLYMER

Filtrační plachetky je možno vyrábět z mnoha syntetických materiálů. Jejich výběr se řídí hlavně požadavky na teplotní a chemickou odolnost. Přehled námi nejčastěji používaných materiálů včetně jejich odolností vůči teplotě a chemikáliím je uveden v následující tabulce:

Polymer teplota provozní teplota špičková kyseliny* zásady* oxid. činidla* hydrolýza*
Polypropylen 90°C 100°C 1 1 4 2
Polyester 100°C 120°C 2 4 3 4
Polyamid 6.6 110°C 110°C 4 2 4 3
Polyamid 12 130°C 130°C 4 2 4 3
Polyvinylidenfluorid 140°C 140°C 1 1 2 1

*

1 = výborná odolnost

2 = dobrá odolnost

3 = dostatečná odolnost

4 = slabá odolnost