FILTRAČNÍ PLACHETKY PŘEHAZOVACÍ

Přehazovací filtrační plachetky jsou nejjednodušším typem filtračních plachetek.

Jedná se o nejstarší typ filtračních plachetek. K montáži těchto plachetek na filtrační desky je zapotřebí plastové šroubení, které nahrazuje krček plachetky a plachetky je třeba upevnit pomocí nářadí.  Nevýhodou přehazovacích plachetek je časová náročnost při výměně, stárnutí a poškozování šroubení a obvykle i horší těsnost.