KAPALINOVÁ FILTRACE V DŘEVAŘSKÉM A PAPÍRENSKÉM PRŮMYSLU

V průmyslových oborech papírenství a dřevařství je kapalinová filtrace pomocí kalolisů využívána v několika aplikacích.

Deskové kalolisy s filtračními plachetkami a kapalinová filtrace obecně se zde využívají následovně:

  • Dřevařský průmysl – pro čištění vod z výrobního procesu obsahujících vodou ředitelné barvy, škrobová lepidla, jejich směsi apod.
  • Papírenský průmysl – při čištění odpadních vod z procesů obsahujících kyseliny, vodou ředitelné barvy, škrobová lepidla atd.