ZNALOSTNÍ DATABÁZE – KAPALINOVÁ FILTRACE

V naší znalostní databázi najdete technické informace o tématech vztahujících se ke kapalinové filtraci, zejména filtračním tkaninám, filtračním plachetkám, deskovým, komorových a membránovým kalolisům, koláčové filtraci a dalším tématům.

Jednotlivá témata znalostní databáze jsou členěna do následujících sekcí:

  • Filtrační tkaniny
  • Filtrační plachetky
  • Kalolisy
  • Koláčová filtrace
  • Aplikace filtračních plachetek