FILTRAČNÍ TKANINA A JEJÍ VÝBĚR

Filtrační tkanina a její volba musí odrážet různorodé požadavky aplikace, pro kterou je použita.

Pro určení jaká filtrační tkanina (a tím i filtrační plachetka a kalolis) bude v dané aplikaci pracovat nejlépe, je nutno zohlednit zejména:

 • Z jakého materiálu by měla být filtrační plachetka vyrobena, aby bylo možno dosáhnout dostatečné teplotní a chemické odolnosti. Většinou je dostatečné zvolit některý z běžnějších typů polymerů:
  • Polypropylen – POP vlákna mají sice nízkou teplotní odolnost, ta je však vyvážena velmi dobrou odolností vůči většině běžných chemikálií.
  • Polyester – PES vlákna představují nejčastější kompromis mezi dostatečnou teplotní odolností a poměrně dobrou odolností vůči většině chemických látek.
  • Polyamid 6.6 – vlákna z PAD 6.6 sice nabízejí v porovnání s polyesterem značně vyšší teplotní odolnost, na druhou stranu jsou již poměrně málo odlná vůči mnoha chemikáliím.
  • Polyamid 12 – vlákna z PAD 12 dosahují v porovnání s polyamidem 6.6 podobné chemické odolnosti, přičemž nabízejí o něco vyšší tepelnou odolnost.
  • Polyvinylidenfluorid – PVDF vlákna svoji chemickou strukturou dokaží zajistit mnohem vyšší teplotní dolnosti a velmi dobré odolnosti vůči většině chemických látek, jsou však cenově již mnohem méně dostupná. Jejich použití tak zůstává vyhrazeno jen speciálním aplikacím.
 • Jaké filtrační vlastnosti se od materiálu očekávají v provozních podmínkách, S tím souvisí zejména následující parametry:
  • Vhodnost struktury a textilní konstrukce tkaniny
   • Vazba tkaniny – jakých způsobem jsou mezi sebou provázána vlákna, běžně se používají vazby
    • Plátnová – nabízí dobrou stabilitu materiálu a záchyt částic při filtraci při horším oddělování filtračního koláče
    • Keprová – tkaniny této vazby jsou velmi pevné, ale vykazují jen průměrnou separaci filtračního koláče a odolnost vůči ucpávání
    • Saténová – vyniká ve snadnosti odpadání filtračního koláče a slušnou odolností vůči ucpávání, má však horší filtrační vlastnosti – nižší záchyt částic
    • Panama – pevnější, ale méně stabilní tkaniny této vazby mají více otevřenou strukturu s většími póry. Jsou často používány jako podkaldní plachetky.
   • Dostava – počet vláken na jednotku plochy v osnově a útku
  • Následné úpravy tkaniny
   • Termofixace – slouží pro zamezení rozměrových změn při tepelném namáhání v provozu.
   • Kalandrování – ovlivňuje prodyšnost, mechanickou odolnost, separaci filtračního koláče a snadnost čištění.
  • Plošná hmotnost – běžně používané je poměrně široké rozmezí.
  • Porozita – nejběžněší používanéhodnoty jsou mezi 5 a 50 mikrony.
  • Prodyšnost – dostupné jsou tkaniny od minimálních prodyšností do velmi otevřených a prodyšných textilií
  • Typy tkanin dle použitých vláken
   • Monofilamnetní – optimální pro rychlé a snadné oddělování filtračního koláče
   • Multifilamentní – s lepší filtrační schopností a mechanickou odolností
   • Kombinované – nabízí nejširší možnosti optimalizace
   • Tkané z přízí – nejlepší filtrace v protikladu s nejhorší separací filtračního koláče
 • Jaké další vlastnosti jsou nezbytné pro optimální provoz