FILTRAČNÍ PLACHETKA

PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DOTAZECH A ODPOVĚDÍCH NA TÉMA „FILTRAČNÍ PLACHETKA“ MŮŽETE POUŽÍT HLAVNÍ VYHLEDÁVACÍ POLE V ZÁHLAVÍ

JAKÉ EXISTUJÍ TYPY FILTRAČNÍCH PLACHETEK?

V závislosti na typu používaného kalolis se používají i odpovídající druhy filtračních plachetek. Existuje pouze několik základních typů filtračních plachetek – filtrační plachetka přehazovací, jednoduchá, krčková a podkladní.

Filtrační plachetka přehazovací

Přehazovací filtrační plachetky jsou nejstarším typem filtračních plachetek používaným na konstrukčně starých kalolisech. Jedná se o dlouhé plachetky vyrobené z jednoho kusu tkaniny. Přehazovací plachetky se obvykle vyrábí se dvěma kruhovými otvory pro šroubení v desce kalolisu. Montáž přehazovacích plachetek na desky kalolisu vyžadují použití šroubení. Šroubení je průchozí a zajišťuje pozici otvoru plachetky na desce. Přehazovací plachetky se snadněji nasazují, je třeba však poté upevnit  a dotáhnout šroubení pomocí vhodného nástroje. Výhodou přehazovacích plachetek je jejich nižší cena (jelikož je není třeba přesně sešívat jako plachetky krčkové). Nevýhodou přehazovacích plachetek je náročná výměna, popřípadě i jejich horší těsnost.

Filtrační plachetka jednoduchá

Jednoduché filtrační plachetky se vyrábí z jednoho kusu tkaniny jako plachetky přehazovací. Účel použití jednoho kusu tkaniny je však dolišný. Jednoduché plachetky se v kalolisech dávají na první a posledním místo, tj. na vstupní a výstupní desku. Ostatní desky v sadě filtračních desek jsou jinak osazeny krčkovými plachetkami. Celá filtrační sada plachetek se zpravidla skládá ze vstupní plachetky, koncové plachetky a definovaného počtu krčkových plachetek.

Filtrační plachetky krčková

Krčkové (neboli dvojité) filtrační plachetky jsou nejběžnějších provedením filtračních plachetek. Zjednodušeně se jedná o dvě plachetky, které mají středový kruhový otvor. V místě tohoto otvrou (středu) jsou spojeny pomocí kruhového spojení, takzvaného krčku. Krček plachetky je při osazení na kalolisu umístěn ve středovém otvoru filtrační desky. Umožňuje protažení poloviny plachetky středovým otvorem desky kalolisu a její rozložení na obě strany desky.

Filtrační plachetka podkladní

Podkladní filtrační plachetky nemají vlastní filtrační funkci, ale funkci stabilizační a podpůrnou. Slouží k lepšímu odvodnění kalu a prodloužení životnosti krčkové filtrační plachetky. Jsou používány pod filtrační plachetkou směrem k filtrační desce. Pomocí podkladních plachetek se také mohou mírně vyrovnat nerovnosti kalolisových desek a omezit tak ztráty a únik filtrátu.

JAKÉ TYPY FILTRAČNÍCH TKANIN SE POUŽÍVAJÍ PRO FILTRAČNÍ PLACHETKY?
JAKÁ JE BĚŽNÁ ŽIVOTNOST FILTRAČNÍCH PLACHETEK?