APLIKACE – FILTRAČNÍ PLACHETKY V PRŮMYSLU

Kalolisy a tím i filtrační plachetky v průmyslu se uplatňují v široké škále aplikací.

V potravinářství se na kalolisech filtrují cukerné či ovocné šťávy, oleje, škroby, mošty, džusy, sladiny apod., zásadní uplatnění tak nacházejí v cukrovarech, pivovarech, u výrobců olejů apod.

V důlním a těžebním průmyslu se kalolisů užívá při:

 • odkalování důlních vod a úpravě mourových vod
 • odvodňování zpracovávaných písků, jílů a kaolinových suspenzí
 • čištění vod znečištěných při řezání a vrtání kamene apod.

V chemickém průmyslu se v kalolisech čistí:

 • oxidy titanu, hliníku a křemíku, pigmenty, oxidy kovů
 • poloprodukty či finální produkty při výrobě solanky, solných roztoků, výrobě kyselin a solí, sody, hnojiv a ostatních chemických látek.

Ve strojírenství je užití kalolisů různorodé, zahrnující:

 • zahušťování kalů vzniklých při čištění spalin v různých procesech spalování
 • filtraci a separaci řezných a obráběcích emulzí či odmašťovadel
 • aplikace v povrchových úpravách kovů galvanickým pokovováním, lakováním, eloxováním, žárovým zinkováním apod.

Ve sklářském a keramickém průmyslu se kalolisů využívá při:

 • výrobě licí hmoty z kaolinu, odvodňování odpadních kalů či recyklaci glazury
 • recyklacích odpadů po broušení skla nebo v neutralizačních stanicích likvidující odpady kyselin z leptání skla a jiných.

V dřevařském a papírenském průmyslu a výrobě celulózy se kalolisy s plachetkami využívají pro čištění vod obsahujících vodou ředitelné barvy, škrobová lepidla, jejich směsi apod.

Při čistění a úpravě vod, ať již průmyslových nebo komunálních najdeme kalolisy nasazeny pro:

 • neutralizaci technologických odpadních vod v mnoha průmyslových odvětvích
 • separaci zaolejovaných vod v deemulgačních stanicích
 • v komunálních čistírnách odpadních vod a úpravnách vod.

Ostatní aplikace zahrnují odstraňování pigmentů, barev, lepidel, mechanických nečistot v betonářství, odvodňování barev v tiskařském průmyslu, čištění neutralizovaných vod ve farmaceutickém průmyslu, odstraňování barev, bělících přípravků a mechanických nečistot v textilním průmyslu a prádelnách a oddělování barev, lepidel, odmašťovadel, řezných emulzí v automobilovém průmyslu.