FILTRACE KALŮ V ČIŠTĚNÍ A ÚPRAVĚ VOD

Filtrační plachetky naší firmy se používají v kalolisech v procesech filtrace kalů v provozech úpravy vod.

Pro čistění a úpravu vod, ať již průmyslových nebo komunálních, se využívá výrobků naší firmy v následujících aplikacích filtrace kalů:

  • Neutralizační stanice – neutralizace technologických odpadních vod v různých typech průmyslu. Neutralizační stanice jsou používány ve velkých průmyslových podnicích v automobilovém, potravinářském, chemickém, strojírenském, textilním, sklářském, papírenském, tiskařském průmyslu a jiných.
  • Deemulgační stanice – separace zaolejovaných vod a emulzí z rozličných druhů průmyslových a komunálních kapalných odpadů.
  • Komunální čistírny odpadních vod – jako kalová koncovka částečně zahuštěných komunálních vod, vedle odstředivek, šněkových lisů a sítopásových lisů.
  • Úpravny vod – strojní odvodnění polozahuštěných kalů při přípravě provozních a pitných vod.