FILTRAČNÍ PLACHETKY KRČKOVÉ

Krčkové (dvojité) filtrační plachetky jsou nejčastěji používaným provedením plachetek.

Jedná se o vlastně o dvě plachetky, které jsou uprostřed spojeny pomocí takzvaného krčku. Krček umožňuje protažení jedné části plachetky krčkové středovým otvorem desky kalolisu a osazení plachetky na obě strany desky.

Krček může mít několik různých provedení v závislosti na konkrétní aplikaci – může se jednat o gumový věnec, zesílenou nebo dvojitou tkaninu apod. Možná provedení krčku jsou detailněji popsána na stránce o specifických úpravách.