DOTAZNÍK KAPALINOVÉ FILTRACE (KALOLISU A PLACHETEK)

V následujícím dotazníku můžete specifikovat Váš proces a zařízení (kalolis a plachetky) a požadavky s nimi spojené

Plachetky a jejich specifikace nemusí nutně odpovídat typu zařízení, pokud kalolis byl někdy osazen jinými deskami než původními.