FILTRAČNÍ DESKY PRO DESKOVÉ KALOLISY

Naše firma dodává na českém a slovenském trhu filtrační desky pro různé typy deskových kalolisů. Přes našeho partnera máme přístup k velkoobchodním cenám desek od několika nejvýznamnějších Evropských výrobců.

Filtrační desky resp. jejich sada nebo soubor tvoří takzvané filtrační komory neboli pracovní prostor kalolisu. Filtrační desky jsou nejčastěji čtvercové desky určité tloušťky, jejich složením k sobě vzniká takzvaný filtrační paket kalolisu. U komorových kalolisů tvoří dvě desky filtrační komoru, tj. pracovní prostor kalolisu, kde probíhá vlastní filtrace a tvorba filtračního koláče.  Typy a velikosti desek jsou rozhodující pro určení typu a velikosti celého kalolisu. Stejně jako typy kalolisů se rozlišují i stejné typy filtračních desek:

  • Rámové desky v rámových kalolisech – mají nejjednodušší profil bez vybrání a jsou funkční pouze v kombinaci se samostatným rámem – jen spolu s ním vlastně mohou vytvořit filtrační komoru
  • Komorové desky v komorových kalolisech – mají složitější profil s vybrání ve střední části, je to vlastně rám a deska sloučené v jednom celku, 2 desky stlačené k sobě tvoří filtrační komoru
  • Membránové desky v membránových kalolisech – specifický typ komorových desek, které mají na povrchu pružnou membránu a uvnitř tlakový systém, který umožňuje pomocí tlakového média membránu vytlačovat směrem ze středu desky, membránové desky obvykle tvoří filtrační komoru v kombinaci se standardními komorovými deskami bez membrán. Nejběžnějším použitím membránových desek je jejich kombinace s komorovými deskami v rámci jednoho pakety, kde jsou umístěny střídavě.

Filtrační desky mají na povrchu speciální drenážní kanálky nebo drážky. Tato drenážní vrstva odvádí filtrát přes celou plochu desek směrem do otvorů umístěných obvykle v rozích desky, a jimiž může odtékat filtrát ven z kalolisu. U membránových kalolisů je komorová deska opatřena pružnou membránou a obvykle se kombinuje s komorovými deskami – umísťují se střídavě do filtračního paketu. Drenážní systém je u membránových desek umístěn na povrchu pružné membrány.

Filtrační desky se mohou lišit ještě způsobem odvodu filtrátu. U otevřených desek je filtrát odváděn z každé desky zvlášť a pomocí uzavíratelného kohoutu stéká do sběrného kanálu nebo žlabu. Uzavřené desky mají obvykle v okrajových částech desky vrtány otvory, které po sesazení desek k sobě do filtračního paketu vytvoří vnitřní potrubí, které odvádí filtrát až ke vstupní nátokové desce, kde je sbírán do odvodního potrubí.

Výběr materiálu se vždy provádí s ohledem na typ filtrovaného média a dle podmínek v procesu filtrace (používané teploty, tlaky). Polypropylen obvykle vyhovuje ve většině aplikací jak z pohledu mechanické, tak chemické odolnosti.

Nejčastěji používaným materiálem na výrobu filtračních desek je polypropylen, který vyhovuje požadavkům většiny procesů a aplikací. Filtrační desky do výbušného (Ex, ATEX) prostředí se vyrábí z antistatického (vodivého) polypropylenu. V případě membránových kalolisů je základní tělo desky obvykle z polypropylenu, membrána může být vyrobena v závislosti na specifických požadavcích dané aplikace např. ze syntetického kaučuku (EPDM), neoprenu (NBR), popř. dalších specifických druhů pryže. V některých specifických aplikacích je z provozních důvodů nutno použít i jiný materiál např. hliník, nerezovou ocel, PVDF (polyvinylidenfluorid) či jiné materiály.