FILTRAČNÍ PLACHETKY PRO KALOLISY

Náš výrobní program zahrnuje filtrační plachetky pro různé kalolisy a různé typy výrobních provozů.

Našimi výrobky jsou všechny známé typy filtračních plachetek pro deskové (rámové, komorové, membránové) kalolisy.

KALOLISY

Rámové

Rámový typ zařízení jako v současnosti již méně obvyklý typ používá konstrukci, kde se střídají filtrační desky s filtračními rámy. Rámové kalolisy se obvykle spíše používají v provozech a procesech, kde se zpracovávají kaly s nižším obsahem pevných látek. Hlavním důvodem je často horší separace filtračního koláče z povrchu filtračních desek.

Komorové

Komorový typ zařízení obsahuje na rozdíl od rámového kombinaci rámu a filtrační desky. Filtrační deska s odvodními žlábky je již integrována do rámu. Kompaktní provedení potom umožňuji při filtraci kalů využívat vyšších tlaků. Současně s tím se dociluje i lepšího odpadávání filtrační koláče z povrchu desek.

Membránové

Membránový typ zařízení je specifickým typem kalolisu. V kalolisu se používají nepropustné mebrány, které umožňují ještě navýšit filtrační tlaky a docílit tak vyššího stupně odvodnění kalů. Výsledkem je tudíž velmi vysoký podíl sušiny ve filtračním koláči a sám filtrační koláč se také snáze odděluje.

PLACHETKY

Pro všechny výše zmíněné typy kalolisů vyrábíme a dodáváme odpovídající varianty filtračních plachetek – jednoduché, krčkové, přehazovací a podkladní.

Jednoduché

Jednoduché filtrační plachetky jsou vyrobeny pouze z jednoho kusu tkaniny. V kalolisech se nacházejí na prvním a posledním místě (vstupní a výstupní desce). Mezi oběma těmito plachetkami se potom nachází desky osazené krčkovými plachetkami. Jedna filtrační sada potom obsahuje jednu vstupní plachetku, jednu koncovou plachetku a určitý počet krčkových plachetek.

Krčkové

Krčkové (dvojité) filtrační plachetky jsou nejčastějším provedením plachetek. Jde vlastně o dvě plachetky, které jsou spojeny ve svém středu pomocí kruhového otvoru, takzvaného krčku. Krček plachetky umožňuje protažení poloviny plachetky středovým otvorem desky kalolisu a roztažení plachetky na obě strany desky. Krček lze vyrobit v mnoha různých provedeních v závislosti na konkrétní aplikaci – může být osazen gumovým věnce, zesílenou tkaninou, tkaninou dvojmo apod. Různá provedení krčku jsou konkrétně popsána na stránce o specifických úpravách.

Přehazovací

Přehazovací filtrační plachetky jsou jednoduchým a nejstarším typem filtračních plachetek. Obvykle jsou kostrukčně řešeny jako dlouhá plachetka se dvěma kruhovými otvory pro šroubení v desce. K montáži přehazovacích plachetek na filtrační desky je třeba šroubení, které nahrazuje krček plachetky. Plachetky je nutné upevnit pomocí nářadí. Nevýhodou přehazovacích plachetek je časově náročná výměnaa často i horší těsnost.

Podkladní

Podkladní filtrační plachetky napomáhají odvodnění kalu a prodloužení životnosti filtrační plachetky. Jsou vpoužívány pod filtrační plachetkou a na vlastní filtraci se nepodílejí. Za použití podkladních plachetek lze také překonat nerovnosti kalolisových desek, ve kterých dochází ke ztrátám a úniku filtrátu.

Jednotlivé typy plachetek jsou popsány v článcích o jednotlivých druzích plachetek, speciální provedení plachetek potom v článcích o specifických modifikacích. Plachetky pro některé aplikace mohou mít následující specifická provedení:

  • Krček plachetky může být vyroben našitím stejného typu materiálu,použitím zesíleného materiálu nebo materiálu ve dvou vrstvách, aplikací gumového krčku apod.
  • Základní typy filtračních plachetek mohou mít těsnění jako zátěr těsnící plochy, obvodové filcové těsnění, popř. těsnění s obvodovou šňůrou
  • Upevnění plachetek na filtrační desce lze provéstna kolíky (otvory jsou vyztuženy pomocí plachtových kroužků), suchými zipy nebo bezodkapově  v provedení s celoobvodovým těsněním.