Filtrační plachetky se člení na několik základních typů určených typem kalolisu a procesu:

  • jednoduché
  • dvojité krčkové
  • přehazovací
  • podkladní

Více o uvedených typech s příklady jejich použití najdete na stránkách o jednotlivých typech plachetek.