TĚSNĚNÍ PLACHETEK

V některých případech je třeba u desek bez těsnění a někdy i s těsněním dosáhnout lepšího zamezení úniků filtrované kapaliny. Základní typy těsnění filtračních plachetek jsou:

  • zátěr těsnící plochy – používá se u netěsněných desek, kde roli těsnění hraje vlastně navlečená plachetka a kde dochází běžně k únikům filtrované kapaliny, přičemž pomocí zátěru dochází k lepšímu zatěsnění a zamezení úniku filtrátu ve směru vazby tkaniny
  • obvodové filcové těsnění – používá se u netěsněných desek a zabraňuje úniku filtrované kapaliny
  • těsnění s obvodovou šňůrou – používá se pro desky s těsněním ve formě O-kroužku po obvodu desky, kdy obvodová šňůra zašitá do plachetky zapadá do drážky v desce