FILTRAČNÍ MATERIÁL (FILTRAČNÍ PLACHETKY) VE STROJÍRENSTVÍ

Ve strojírenských provozech se naše výrobky uplatňují jako filtrační materiál (filtrační plachetky) na kalolisech a filtrační tkaniny.

Používají se v různých provozech, kde filtrační materiál (tkaniny a plachetky) respektují separační požadavky jednotlivých procesů:

  • Ocelárny – pro zahuštění kalů vzniklých při čištění spalin z konvertorů v plynočistírnách apod.
  • Slévárny – při zahušťování kalů vzniklých z vodních odlučovačů prachu
  • Strojírenství – filtraci a separaci řezných a obráběcích emulzí, pájecí přípravků, odmašťovacích přípravků atd.