FILTRACE KAPALIN V POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU

Potravinářství je jedním z klíčových segmentů, kde nacházejí uplatnění naše výrobky filtrace kapalin.

V potravinářském průmyslu se naše filtrační plachetky používají především na kalolisech pro zajištění filtrace kapalin v:

  • Cukrovarnictví – jako plachetky na kalolisech pro filtraci zahuštěné nebo nezahuštěné tzv. první saturované šťávy a pro filtraci hustých cukerných roztoků (těžké šťávy, kléru). Saturační kaly z kalolisů je možné pro některé aplikace používat jako náhradu uhličitanu vápenatého.
  • Pivovarnictví – za použití křemeliny při filtraci piva pro odstranění kalicích látek, kvasinek po dokvašování piva, při filtraci kvasničného mléka pro získání biomasy s vysokým podílem sušiny ve formě pekařského droždí a podobně se plachetkové filtry mohou použít při scezování – oddělení roztoku extraktu, tj. sladiny, od pevného podílu zcukření rmutu, tj. mláta.
  • Vinařství – v prvních posklizňových fázích pro hrubou filtraci moštů a kalů z moštů, tj. odstranění nečistot z moštu lisovaného ze rmutu před následnou fermentací. Na plachetky se přidávají např. filtrační křemelina nebo perlit, přes které potom probíhá samotná filtrace.
  • Výrobě olejů – pro filtraci řepkového, slunečnicového, olivového, sójového, lněného, ricinového oleje apod.
  • Výroba škrobu – praní a odvodňování modifikovaného škrobu (škrobového kalu) před následným sušením.
  • Filtraci džusů, sirupů a jiných sladkých nápojů.
  • Filtraci mléka – jako mléčné sáčky.