FILTRAČNÍ PLACHETKY V OSTATNÍCH APLIKACÍCH

Vedle hlavních oborů jako jsou potravinářství, těžba, chemie apod. nacházejí filtrační plachetky uplatnění hlavně v provozech jako jsou neutralizační stanice průmyslových firem.

Neutralizační stanice, provozy zneškodňování odpadních vod a jiné se používají také v následujících provozech:

  • Provozní čištění vod např. v betonářství, filtrace přebytečného cementového mléka a recyklace vody, odstraňování pigmentů, barev, lepidel, mechanických nečistot apod. ve stavebnictví.
  • Odvodňování vysrážených barev v tiskařském průmyslu.
  • Čištění neutralizovaných odpadních vod ve farmaceutickém průmyslu.
  • Odstraňování vodou ředitelných barev, bělících přípravků, apertur a mechanických nečistot v textilním průmyslu.
  • Separace mechanických nečistot, bělících přípravků a tenzidy v prádelnách
  • Oddělování vodou ředitelných barev, lepidel, odmašťovadel, řezných emulzí v automobilovém průmyslu.