SPECIFICKÉ MODIFIKACE

[block]0[/block] pro různé aplikace mohou vyžadovat různé specifické modifikace.

Může se jednat o různá specifická provedení krčku, nutnost vytvořit na okrajích plachetky těsnění proti protékání a jiné modifikace. Dle způsobu provozování je možné také modifikovat provedení upevňovacích prvků plachetek.