VÝBĚR FILTRAČNÍ PLACHETKY (FILTRAČNÍ TEXTILIE)

Pro správný návrh vhodného materiálu a provedení filtrační plachetky a filtrační textilie je třeba kromě aplikace znát detailní provozní podmínky.

V různých aplikačních oblastech se pomocí filtračních plachetek separují částice různého chemického složení, tvaru i velikosti. Kromě toho filtrace probíhá při různých teplotách a v různém chemickém prostředí. Mezi další parametry s vlivem na průběh filtrace leze počítat i hustotu a viskozitu filtrované kapaliny (suspenze). Filtrační plachetky vyrábíme vždy z vhodné filtrační textilie podle technických požadavků dané aplikace a zákazníka, aby bylo možno dosáhnout optimální:

  • Záchyt částic (separační schopnosti) – částice se ve filtrovaném médiu mohou nacházet v širokém rozmezí velikostí i tvarů. Znalost těchto parametrů umožňuje vhodně navrhnout v prvé řadě porozitu a prodyšnost tkaniny. Ve druhé řadě je nutné zvolit vhodnou vazbu, dostavu a povrchovou úpravu tkaniny.
  • Oddělování filtračního koláče – separace filtračního koláče od povrchu filtrační plachetky je klíčovým parametrem v provozech, kde je nutno dosahovat pomocí kalolisů vysoké provozní efektivity. Rychlé a jednoduché oddělování koláče lze dosáhnout optimalizací a vhodnou volbou:
    • Typu tkaniny – obvykle monofilamentní či kombinace mono- a multifilamentní
    • Následná povrchová úprava tkaniny kalandorváním či zahlazením
  • Mechanickou, chemickou a teplotní odolnost – tyto parametry jsou závislé na chemickém složení použitých vláken. Lze vybírat ze široké škály polymerů, z nicž nejběžnější jsou polypropylen, polyester, polyamidy 6.6 a 12 a polyvinylidenfluorid.
  • Rozměrové provedení dle filtrační desky – čím přesněji odpovídají rozměry a tvar filtrační plachetky rozměrům a tvaru filtrační desky, tím snazší a rychlejší je i obsluha. Zároveň se tak docílí minimalizace úniků filtrátu.
  • Způsob uchycení na filtrační desku – vždy přesně dle dané varianty provedení filtrační desky je třeba zpracovat filtrační plachetky různých provedení a modifikací, aby na filtračních deskách co nejlépe držely
  • Životnost – obecně je dána souhrnem všech výše uvedených faktorů.

popř. dalších specifických požadavků zákazníka.

Čas pro výměnu plachetek obvykle nastává, pokud je u nich viditelný oděr, díry, sklady, rozměrové změny, popř. jsou pozorovatelné nežádoucí nečistoty ve filtrátu, nekompaktní filtrační koláč či jeho špatné oddělování a nemožnost dosáhnout uspokojivých filtračních vlastností ani po správném čištění.