PRODUKTOVÉ LISTY PRO FILTRAČNÍ PLACHETKY

Produktové brožury (produktové listy či aplikační brožury) pro filtrační plachetky jsou důležitými materiály pro naše zákazníky.

Jedná se o dokumenty popisující aplikační možnosti konkrétních typů výrobků (filtrační plachetky) a příkladů jejich využití v průmyslu. Jednotlivé produktové brožury neboli aplikační listy popisují, jak mohou být jednotlivé typy našich filtračních plachetek s úspěchem využity v konkrétní aplikaci za konkrétních technických a provozních podmínek. Produktové listy se zabývají následujícími tématy:

  • Specifikací konkrétní aplikace
  • Důvodem použití kalolisu pro kapalinovou filtraci
  • Popisem používaného zařízení, popř. historií jeho modifikací
  • Způsobem provozování kalolisu včetně oddělování filtračního koláče
  • Specifikací filtračních plachetek a popisem jejich čištění
  • Rozborem zkušeností s filtračními plachetkami, historií jejich změn a životností
  • Následnou analýzou nejlepších dostupných materiálů vhodných pro danou aplikaci

*Produktové brožury jsou pouze příkladem užití, nejedná se o obecně platný způsob užití v konkrétním oboru.