FILTRAČNÍ PLACHETKY V CHEMICKÉM PRŮMYSLU

V chemickém průmyslu se filtrační plachetky naší společnosti používají v rozličných typech provozů.

Nejčastěji lze naše filtrační plachetky nalézt v chemickém průmyslu procesech:

  • Výroby oxidů titanu, hliníku a křemíku – při filtraci pro získání oxidů hliníků a křemíku před jejich následným vysušením a výpalem, popř. při neutralizaci odpadních vod.
  • Přípravy pigmentů – pro filtraci oxidů kovů po jejich vysrážení, přičemž filtrát se ještě následně čistí.
  • Výroby solanky – při výrobě solných roztoků popřípadě recyklaci solanky použité jako chladivo.
  • Výroby kyselin a solí, sody, hnojiv a jiných chemických látek.