FILTRAČNÍ PLACHETKY BEZ KRČKU, TZV. JEDNODUCHÉ

Jednoduché filtrační plachetky bez krčku, které většinou označujeme jako vstupní plachetky nebo koncové plachetky nemají krček.  Na kalolisu jsou umístěny na prvním respektive na posledním místě, mezi těmito plachetkami se nachází plachetky krčkové. Sada plachetek pro osazení na kalolisu se tak skládá ze vstupní a koncové plachetky a určitého počtu krčkových plachetek.